Detta är Stroke Invest

Stroke Invest = Stiftelsen Strokeforskning i Väst

Samverkan mellan Stroke Invest och Strokecentrum Väst

Stroke Invest, Stiftelsen Strokeforskning i Väst, arbetar ideellt med att stödja strokeforskning i Västsverige. Stiftelsen bildades 2016 för att stödja strokeforskning i enlighet med Stroke Centrum Västs(SCV) grundtankar. Stiftelsen bildades 2016 då Christian Blomstrand, Alice Kornström, Mona och Mats Rydhede, Rotary Kungsbacka Särö samt Odd Fellow logen Nr 9, beslutade gemensamt bilda stiftelsen. Ändamålet är att främja strokeforskning vid Göteborgs Universitet, Chalmers och övriga högskolor i Västsverige. Särskilt vill stiftelsen stimulera tvärvetenskaplig forskning som kan skapa bryggor till ny betydelsefull kunskap. I detta kan också ingå att överföra kunskap från experimentell forskning till kliniska tillämpningar (”translationell forskning”). Nära samverkan eftersträvas med life science sektorn i Västsverige och med tillämpningar i näringslivet. Stiftelsen vill också stödja nationell och internationell samverkan och stimulera till forskningsseminarier och symposier samt till utåtriktad verksamhet mot befolkning och näringsliv.

Stroke Invest arbetar ideellt med utåtriktade kontakter, samverkan med samhällsaktörer och näringsliv. En övergripande uppgift är skapa en fond av en storlek som kan ge substantiellt stöd till att vidareutveckla Västsverige till en ledande aktör inom internationell strokeforskning. Oberoendet som egen juridisk person (organisationsnummer 8024795687) är betydelsefullt i samverkan med SCV som är en Centrumbildning inom Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet i samverkan med andra högskolor och universitet i Västsverige.

Samverkan mellan tre strokestiftelser i Västsverige

Stroke Invest, John och Brit Wennerströms Stiftelse för neurologisk forskning (organisationsnummer 857206-2316) och Stiftelsen för Per-Olof Ahls fond för forskning kring hjärnans kärlsjukdomar (organisationsnummer 857206-1698) är nära samverkande stiftelser med ideell värdegrund och gemensamt ändamål att stödja strokeforskning i Västsverige. Detta ökar kraften i stödet och gemensamt paraply för förvaltning ger fördelar att vara en kraftfull aktör för att stimulera strokeforskning och implementera ny kunskap.

Ansökningar

Gemensam integritetspolicy

För Stroke Invest, John och Brit Wennerströms Stiftelse för neurologisk forskning och Stiftelsen för Per-Olof Ahls fond för forskning kring hjärnans kärlsjukdomar.

 

Stiftelsen Strokeforsking i väst eller ”Stroke Invest” (”Stiftelsen”), organisationsnummer 802479-5687, har som ändamålet att främja strokeforskning vid Göteborgs Universitet, Chalmers och övriga högskolor i Västsverige. Stroke Invest samverkar med John och Brit Wennerströms Stiftelse för neurologisk forskning (857206-2316) och Stiftelsen för Per-Olof Ahls fond för forskning kring hjärnans kärlsjukdomar (857206-1698). Samverkan är motiverad genom stiftelsernas gemensamma ändamål som huvudsakligen är att stödja strokeforskning i Västsverige.

I vår Integritetspolicy beskrivs hur vi hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

En detaljerad beskrivning av vår integritetspolicy finns här.

Stiftelserna är personuppgiftsansvariga. Du når oss enklast via vårt kontaktformulär. Vårt personuppgiftsbiträde SEB för de tre stiftelserna når du genom Jonas Svahn, Stiftelser, 031-621833 eller e-post jonas.svahn@seb.se. Personuppgifter i personliga ansökningar hanteras i vårt digitala ansöknings- system SBS Manager genom vårt personuppgiftsbiträde SEB.

Stroke Invest, John och Brit Wennerströms Stiftelse för neurologisk forskning (organisationsnummer 857206-2316) och Stiftelsen för Per-Olof Ahls fond för forskning kring hjärnans kärlsjukdomar (organisationsnummer 857206-1698) är nära samverkande stiftelser med ideell värdegrund och gemensamt ändamål att stödja strokeforskning i Västsverige. Detta ökar kraften i stödet och gemensamt paraply för förvaltning ger fördelar att vara en kraftfull aktör för att stimulera strokeforskning och implementera ny kunskap.

Läs mer