Detta är Stroke Invest

Stroke Invest = Stiftelsen Strokeforskning i Väst

Samverkan mellan Stroke Invest och Strokecentrum Väst

Stroke Invest, Stiftelsen Strokeforskning i Väst, arbetar ideellt med att stödja strokeforskning i Västsverige. Stiftelsen bildades 2016 för att stödja strokeforskning i enlighet med Stroke Centrum Västs(SCV) grundtankar. Stiftelsen bildades 2016 då Christian Blomstrand, Alice Kornström, Mona och Mats Rydhede, Rotary Kungsbacka Särö samt Odd Fellow logen Nr 9, beslutade gemensamt bilda stiftelsen. Ändamålet är att främja strokeforskning vid Göteborgs Universitet, Chalmers och övriga högskolor i Västsverige. Särskilt vill stiftelsen stimulera tvärvetenskaplig forskning som kan skapa bryggor till ny betydelsefull kunskap. I detta kan också ingå att överföra kunskap från experimentell forskning till kliniska tillämpningar (”translationell forskning”). Nära samverkan eftersträvas med life science sektorn i Västsverige och med tillämpningar i näringslivet. Stiftelsen vill också stödja nationell och internationell samverkan och stimulera till forskningsseminarier och symposier samt till utåtriktad verksamhet mot befolkning och näringsliv.

Stroke Invest arbetar ideellt med utåtriktade kontakter, samverkan med samhällsaktörer och näringsliv. En övergripande uppgift är skapa en fond av en storlek som kan ge substantiellt stöd till att vidareutveckla Västsverige till en ledande aktör inom internationell strokeforskning. Oberoendet som egen juridisk person (organisationsnummer 8024795687) är betydelsefullt i samverkan med SCV som är en Centrumbildning inom Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet i samverkan med andra högskolor och universitet i Västsverige.

Samverkan mellan tre strokestiftelser i Västsverige

Stroke Invest, John och Brit Wennerströms Stiftelse för neurologisk forskning (organisationsnummer 857206-2316) och Stiftelsen för Per-Olof Ahls fond för forskning kring hjärnans kärlsjukdomar (organisationsnummer 857206-1698) är nära samverkande stiftelser med ideell värdegrund och gemensamt ändamål att stödja strokeforskning i Västsverige. Detta ökar kraften i stödet och gemensamt paraply för förvaltning ger fördelar att vara en kraftfull aktör för att stimulera strokeforskning och implementera ny kunskap.

Ansökningar