Inlägg

national-cancer-institute-BxXgTQEw1M4-unsplash

Vi kan förbättra hälsa och minska risken för stroke

Strokeinsjuknande har starka samband med en ohälsosam livsstil tidigare i livet. Ett positivt budskap är att antalet insjuknade i stroke per 1 000 invånare, den så kallade incidensen, minskar i vår befolkning, särskilt bland äldre. På samma sätt ser man att demenssjukdom minskar bland äldre. Däremot är ett varningstecken att stroke tvärtom ökar bland yngre,…

CB bild

Stroke – en folksjukdom med stora behandlingsframsteg

Stroke är ett samlingsnamn för en hjärnskada som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan och är en ledande folksjukdom i hela världen. 1 av 4 personer drabbas av stroke och kan få mycket i sitt liv förändrat genom olika funktionsnedsättningar, exempelvis i motorik, minne och tankeförmåga. Även närstående påverkas. Det finns två…

russn_fckr-66974_bright

Vad är stroke?

Stroke är en folksjukdom. Årligen drabbas 25 000 personer i Sverige och minst en halv miljon berörs (patienter, anhöriga, släkt, vänner och yrkesverksamma i vård och omsorg). Flertalet drabbade överlever med varierande grad av funktionsnedsättningar, men stroke är ändå den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Stroke kan medföra ett stort lidande för individen med närstående…