Aktuellt

3 weeks ago

Stroke Invest

Kunskapen om nya Coronavirus SARS-CoV-2 och symtom från hjärnan ökar mycket snabbt, men fortfarande vet man otillräckligt vad som är primärt och vad som är sekundärt i fall med svår allmänpåverkan, generell innflammation och immunreaktioner och vad som kan vara direkt påverkan av virus i hjärnan,.
Det tycks ju vara mycket vanligt med lukt och smakpåverkan även vid lindrig Covid19 sjukdom. Man kan se magnetkamera förändringar i de områden kring luktlober i hjärnan och närliggande delar av pannloberna. ,Mycket talar för att virus kan tränga in via nerver från näsan i luktsystemet. Dessbättre verkar luktsinnesbortfall oftast återgå till det normala. Man ser ofta känselpåverkan också talande för påverkan via nervsystemet.. Huvudvärk, trötthet av "hjärntrötthetstyp" har beskrivits i många fall, liksom konfusion. Här svårt att avgöra hur mycket som kan vara sekundärt till allmänpåverkan, dålig syrsättning, påverkan på olika organ i en "critical illness" problematik med olika organ påverkade.Sekundära autoimmuna neurologiska problem som Guillain Barré syndrom har beskrivits i flera fall,
Den alarmerande ökning av svåra stroke även hos yngre som rapporterats bland annat från USA har föranlett mycket eftertanke. Många har behandlats med propputdragning "trombektomi". En orsak kan vara att man som led i pandemin kommer senare till sjukhus vid stroke som då kan bli svårare. En annan kan vara att man vid Covid 19 kan aktivera inflammationskaskader, så som den så kallade "cytokinstormen", aktivering av blodlevringsmekanismer med flera akuta reaktioner. Vid svår allmänpåverkan och respiratorbehandling kan strokerisken öka samtidigt som diagnostik är svårare. Direkt påverkan genom virus entré i hjärnan via kärl, blodhjärnbarriär, gliaceller kan vara en faktor, men forskningsläget är otillräckligt,
Efter svår Covid 19 kan kognitiv påverkan, trötthet och motorisk försämring leda till ökat behov av rehabilitering.
Kunskapsökningen är snabb. Åtgärder blir behövda.
Bra aktuell översikt publicerad i JAMA Neurology 29 maj 2020, Zubair A.S et al.
För strokevården viktigt att vara medveten om att söka i tid enligt AKUT, ringa 112 vid stroke och att vid Covid19 vara medveten om att påverkan i hjärnan är vanlig, oftast övergående, liksom stroke direkt eller indirekt vid svåra covid 19. MER FORSKNING ANGELÄGEN.
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Stroke Invest

Covid och stroke
Ett flertal rapporter har kommit senaste månaden i vetenskapliga tidskrifter om samband covid19 och stroke, indirekt och/eller direkt. Det nya coronaviruset kan påverka hjärna. Vanliga symtom är känselpåverkan och lukt och smakbortfall. Det kan också försätta kroppen i ett "hyperkoaguleringstillstånd" ned ökad risk för proppar i olika organ bland annat hjärnan. det kan också påverka inflammationssystem och Flera oroande rapporter från främst USA och Europa har kommit om att personer med misstänkt stroke inte i tid söker sjukhus, samma har setts vid misstänkt hjärtinfarkt. Detta kan innebära att den glädjande tendens vi sett kan övergå i allvarligare stroke när tidig behandling inte insätts. Många centra har sett att fler behandlas med trombektomi (propputdragning) och antal fall med reumalik inflammationsbild har setts. En följd av svåra covid 19 fall som överlever kan innebära långvarig trötthet, och behov av rehabilitering, som glädjande nog uppmärksammats.
Vad kan allmänheten göra:
Följ FHM råd!
Vid misstänkt stroke enlig AKUT testet ring 112.
Stöd strokeforskning
... See MoreSee Less

View on Facebook

1 month ago

Stroke Invest

Strokeinvest har nära relation till Stroke Centrum Väst (SCV). Vår stiftelse utgick vid bildandet 2016 bland annat från SCV s initiala forskningsfond. Relationen är nära och Strokeinvest stöder forskning och tvärvetenskapliga bryggor vid SCV. Effekterna på forskningssatsningarna har blivit stora, som framgår av verksamhetsrapport 2019 och publikationer 2017-19. ... See MoreSee Less

View on Facebook